Investigació qualitativa

Un estudi qualitatiu persegueix obtenir informació que permeti comprendre la naturalesa i “qualitat” del comportament d’un individu o un grup així com els motius d’aquest comportament: el què, el com i el perquè.

En els estudis qualitatius es parteix del discurs espontani i lliure que permet aprofundir en la informació que es vol obtenir.

Metodologies qualitatives

Reunions de grup (Focus Group)
Entrevistes en profunditat estructurades
Entrevistes en profunditat semi-estructurades
Tècniques projectives
Entrevistes a experts
Etnografia
Netnografia

La investigació qualitativa és adequada quan es plantegen objectius que requereixen comprendre en profunditat fenòmens no observables directament.

Investigació quantitativa

Un estudi quantitatiu persegueix descriure, explicar i preveure fenòmens mitjançant l’ús d’anàlisis matemàtics i estadístics que ajuden a quantificar les dades obtingudes per descobrir qui, què, quan i on.

En els estudis quantitatius es parteix del l’obtenció de la informació a partir d’una mostra, representativa de l’Univers Objecte d’Estudi i mitjançant un qüestionari estructurat.

Metodologies quantitatives

Enquestes telefòniques (CATI)
Enquestes online (CAWI)
Enquestes personals
Anàlisi de dades secundàries
Anàlisi de xarxes socials

La investigació quantitativa és adequada quan es volen obtenir dades útils per a la presa de decisions. Requereix un elevat nombre de respostes.

On som?

Edifici Tecnoderessa. Despatx 226
Avinguda de Bellisens, 40
43204 Reus
Veure a Google Maps

Contacte

Telf. 610 883 621 / 651 500 547
info@thinkis.cat

Legals

Privacitat
Política de galetes
Avís legal